องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


โครงการ " บุคลากรต้นแบบ" ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว

โครงการ " บุคลากรต้นแบบ" ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

    เอกสารประกอบ โครงการ " บุคลากรต้นแบบ" ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่อผกา