องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ช่อผกา


คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา มอบสวัสดิการเสียชีวิตและสวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ จ่ายสมาชิกเสียชีวิต หมู่ที่ 5 ราย รายนางสอบ ตอนโพธิ์ศรี เสียชีวิต

    รายละเอียดข่าว

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา มอบสวัสดิการเสียชีวิตและสวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ จ่ายสมาชิกเสียชีวิต หมู่ที่ 5 ราย รายนางสอบ ตอนโพธิ์ศรี เสียชีวิต

    เอกสารประกอบ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา มอบสวัสดิการเสียชีวิตและสวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ จ่ายสมาชิกเสียชีวิต หมู่ที่ 5 ราย รายนางสอบ ตอนโพธิ์ศรี เสียชีวิต
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่อผกา