องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

    รายละเอียดข่าว

แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    เอกสารประกอบ แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่อผกา