องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)


๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ อบต.ช่อผกาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยนายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่่วนตำบลช่อผกา

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง และเพื่อสร้างความตระหนังให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

2020-03-13
2020-01-09
2019-10-23
2019-10-13
2019-09-13
2019-09-04
2019-08-12
2019-07-29
2019-07-26
2019-06-04