องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


กิจกรรมชวนน้องสร้างอาชีพ


๓ พ.ย. ๒๕๖๓ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  ได้จัดกิจกรรมชวนน้องสร้างอาชีพ  โดยมีเยาวชนตำบลช่อผกาที่ผ่านการฝึกอบรมจากกิจกรรมชวนน้องสร้างอาชีพ  เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตอาชีพ  เพื่อให้เยาวชนนำผลงานของตัวเองมาแสดงและจัดจำหน่าย ณ โดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

2021-07-23
2021-07-23
2021-07-19
2021-06-30
2021-03-31
2021-03-17
2021-02-04
2020-11-03
2020-10-28
2020-10-23